گروه محصول -> علوم انسانی -> مدیریت

1. بررسی میزان تاثیرگذاری هوش هیجانی بر میزان عملکرد شغلی کارکنان بخش تولیدشرکتقیمت: ۲۸۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 112     کد محصول :2537      حجم فایل:745,25 KB      نوع فایل :zipاسترس باعث ایجاد عوارض فیزیولوژیکی، عوارض روانی و عوارض رفتاری بسیاری در افراد می‌شود. افرادی که استرس زیادی را تحمل می‌کنند توجه کمتری به انجام کار خود دارند و بنابراین ممکن است به خود و دیگر افراد سازمان آسیبهایی وارد کنند. به طور کلی استرس شغلی بازدهی و بهره‌وری کارکنان را پایین می‌آورد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تاثیرگذاری هوش هیجانی بر استرس و عملکرد شغلی کارکنان بخش تولیدشرکت سایپا بوده است. هوش هيجاني عبارتست از توانايي تشخيص احساسات خود وديگران جهت تهييج خودمان ومديريت احساسات دروني وارتباطات فردي واجتماعي  براي اتخاذ تصميمهاي مناسب در زندگي و به نوعي ميتوان گفت كه مهارتهاي رفتاري است. در این تحقیق از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد و با 386 نفر از کارکنان شرکت سایپادر شهر تهران مصاحبه شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.

-        آزمون همبستگی پیرسون رابطه منفی و معناداری را در بینمتغیرهای استرس شغلیبا هوش هیجانیکارکناننشان داد. یعنی با بالا رفتن استرس شغلی کارکنان از هوش هیجانی آنان کاسته می شود.

-        آزمون همبستگی پیرسون رابطه معکوس و معناداری را در بیندو متغیر استرس شغلی و عملکرد شغلیکارکناننشان داد. بدین معنی که هر چه ميزان استرس شغلی بیشتر باشد عملکرد شغلی کارکنان کمتر خواهد بود.

-        آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که با زیاد شدن میزان هوش هیجانی مدیران، از عملکرد شغلی آنان کاسته می شود. اگر کد تخفیف داری کلیک کن!

توجه کنید شما با هر کارت عضو شتاب از هر بانکی میتوانید توسط درگاه بانک ملت خرید نمایید.فرقی نمیکند کارت شما از کدام بانک باشد با درگاه سایت ما میتوانید به راحتی خرید کنید.

درگاه پرداخت بانک ملت 
اعتماد الکترونیک گارانتی خریدمحصولات مرتبط

بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفه

بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفه
مهارت هاي اجتماعي  يكي  از عوامل و اجزاء اصلی  اجتماعي شدن  افراد  درهمه ی جوامع انسانی و فرهنگ ها ست. مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده و مورد پذیرشی است که فرد را توانا می سازد با دیگران رابطه مؤثر و مفید داشته باشد و از رفتار های نامعقول اجتماعی...
قیمت : 28,000 ریال تعداد صفحات : 109

هدف اصلی پژوهش شناسایی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگا

هدف اصلی پژوهش شناسایی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگا
هدف پژوهش حاضر،شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی واعتمادسازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان میباشد.ازآنجا که سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اجتماعی جوامع مدرن مطرح می شود و نقش عمده ای در توسعه اجتماعی ایفا می کند.همچنین مبحث...
قیمت : 28,000 ریال تعداد صفحات : 123

تعیین میزان تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های ص

تعیین میزان تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های ص
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظرهدف ، کاربردی  و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق حاضر کلية کارشناسان شرکت...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 123

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذيري در زنان شاغل و غیر شاغل

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذيري در زنان شاغل و غیر شاغل
موضوع مورد بررسی در این پروهش بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و زنان غیر شاغل می باشد . در این پژوهش  ما به این مطلب می پردازیم که ایا شاغل یا غیر شاغل بودن زنان در سلطه پذیری یا سلطه گری انها تاثیری دارد یا نه .این که چگونه می توان رفتار فردی را تبیین...
قیمت : 25,000 ریال تعداد صفحات : 61


نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي: